2 Comments
Aug 19Liked by Bart Nijman

Wat me voor altijd zal bijblijven van GeenPeil was het constateren hoeveel obstakels genomen moesten worden om tot uiteindelijke stembusgang te komen. Hoe jullie startten met dát aantonen: let op, onze democratische rechten worden beetje bij beetje werden afgenomen door het aanspraak maken erop te vermoeilijken (o.a. door digitalisering en het papier te laten verdwijnen terwijl jullie op een bepaald moment ook als een jekko moesten gaan printen want regels, want schriftelijke handtekeningen, hoi Tom). Dat is toen pijnlijk duidelijk geworden en des te sterker werd de verbetenheid van het roze leger om wel tot die stembusgang te komen. Ik herinner me ook nog hoe het narratief, om dat woord dan maar eens te gebruiken, of het frame rond jullie actie werd omgevormd van de werkelijke bedoelling (zoals je zelf hierboven beschrijft) tot het bewust in beeld brengen van de zgn. 'altijd-nee-stemmer'. Was het niet Pechthold / D66 die niet wist hoe hard moest worden geroeptoeterd dat 70% was thuisgebleven, niet had gestemd en dus wel voor toetreding van Oekraïne waren? GeenPeil heeft niet verloren toen. GeenPeil maakte onomstotelijk zichtbaar hoe ver onze bestuurders van NL zich al hadden afgewend van degenen die hen juist hun podium hadden gegeven. De groep politiek ge-engageerden zit echt niet alleen maar bij de politiek-correcte nouveaux-intellectuelen. Dát heeft GeenPeil duidelijk gemaakt. De weg naar verandering is lang en voor een instant-oplossing gaat die dus niet zorgen. De weg naar verandering is door GeenPeil/GeenStijl geopend en de resultaten zijn er wel.

Mooi die ode aan deze mevrouw als zij daar dan ook zo'n belangrijke rol in heeft gespeeld. Een oprecht gecondoleerd voor de nabestaanden. En al is dit dan al drie dagen eerder gebeurd, dan nog maakt dat het niet een minder oprechte uiting van medeleven.

Expand full comment

Beryl, een edelsteen soort waartoe smaragd -groen-, aquamarijn -blauw-, en morganiet -roze-, behoren. Veelkleurige schitterende kostbaarheid.

Expand full comment