3 Comments

"De schaal van Eurlings" 🤣

Expand full comment

Pieter heeft zojuist een eigen partij opgericht.

Vaarwel CDA.

Mag Henri mooi zelf even het licht uitdoen.

Expand full comment

Mooi verwoord. En naast vragen over de mens Bontenbal ook over de status van de media; volkomen terecht!

Expand full comment