2 Comments

Het gaat Esther Ouwehand ook om de macht hoor. De insteek was een getuigenis partij waar het bestuur aan vasthoudt, terwijl Esther mee zou willen regeren. Als je echt iets wil veranderen, wat Esther in een lang interview ik meen bij Casa Luna destijds, dan is meedoen geen goed idee. Binnen het systeem iets veranderen gaat steeds mis omdat mensen zich vaak ongemerkt aanpassen. En misschien omdat meedoen op een bepaalde manier loont.

Expand full comment
Sep 18·edited Sep 18

Goedemorgen, de eerste lach is geoogst; 'vast en zeker op een andere manier' , gevoel voor humor kan Robbie niet ontzegd worden

Expand full comment