15 Comments

"social besmetting," noted. You guys got a great language.

Expand full comment
May 3·edited May 3

Twee dingen noem je niet in het stuk: Autogynefilie als oorzaak van 'male to female-transitioners' en trauma als oorzaak van 'female to male-transitioners'. (Meisjes die onder meer na misbruik geen vrouw meer willen zijn).

Expand full comment

Hoewel sociale interactie zeker niet uit te sluiten is als factor in de groei van het aantal mensen dat zich trans noemt, worden allerlei andere oorzaken die door onderzoekers genoemd worden (er waren altijd al meer trans personen, en non-binaire personen, maar we hadden de vocabulaire, acceptatie en goede zorg niet - nu wel dus nu zijn ze meer zichtbaar) niet genoemd als mogelijke oorzaken van de groei.

Ook de vrij talrijke aanwijzingen en onderzoeken die aantonen dat levenskwaliteit na transitie verbetert, los van de vraag of (fysieke of mentale) comorbiditeit bestaat, worden niet genoemd. Evenals het stabiel lage aantal mensen dat terug komt van de gekozen transitie. Deze elementen meenemen zou het betoog fairer en meer gedegen maken.

Mede daarom vind ik dit betoog toch nogal vooringenomen, en vliegt het (zeker in de laatste alinea) volkomen uit de bocht met een ongerichte verdachtmaking. Het lijkt meer een persoonlijke afrekening met een (nogal selectief gekozen) online debat dan een analyse van een maatschappelijke ontwikkeling.

Expand full comment

Ik reageerde op de vergelijking omdat ik het "gevaarlijk" vind. Anorexia patiënten hebben vaak geen ziekte inzicht, willen helemaal niet behandeld worden en artsen zijn bij vrouwen vaak niet zo goed in het stellen van de juiste diagnose. Ze hebben al helemaal geen maatschappelijke agenda. Hoe het precies zat met die ana websites weet ik niet.

Expand full comment

Goed stuk. Zit denk ik ook behoorlijk wat tijd in. Het zou jammer zijn als de publicatie dit soort opinies beperkt blijft tot een substack. Is er geen mogelijkheid om net als Dieuwertje doet bijv. Vrij Nederland of De Groene tot een publicatie te verleiden?

Expand full comment

De vergelijking met eetstoornissen gaat mank. Zijn er nog steeds en er zijn wachtlijsten voor behandeling. Daarbij zijn behandelingen niet altijd succesvol en sterven kinderen en volwassenen. Toevallig deze week twee verhalen van volwassen vrouwen in de Gelderlander, allebei lijdend aan anorexia. Een woog nog 30 kg, kreeg euthanasie. Van de ander doodsoorzaak voor mij onbekend, want premium. Net als met genderdysforie kunnen er wel meerdere oorzaken zijn, maar anorexia geeft een duidelijk beeld, hoef je niet voor in iemands hoofd te kijken.

De fout die gemaakt wordt; als het niet nieuwswaardig meer is dan bestaat het niet (meer).

Expand full comment

Jaren geleden in Nederland: Fannyh Blankers-Koen (hard loopser 4 olympische medailles) werd overtroefd door Foekje Dillema.De laatste wilde geen geslachtsonderzoek laten doen. Maar na haar dood bleek. dat ze een onbalans had in geslachtshormonen: ze had zowel mannelijke als vrouwelijke geslachts kenmerken.

Expand full comment