2 Comments
Sep 6·edited Sep 6

Worden er van deze 'activisten' /ook/ DNA afgenomen? Zo nee, wat is het juridische verschil met de Blokkeerfriezen i.r.t. het in gevaar brengen van andere weggebruikers?

Geld die wet alleen als sommige weggebruikers onderweg zijn naar een /andere/ demonstratie?

Komt de politie /wel/ in actie als ik claim dat ik naar een ander (legaal) protest onderweg ben, en deze figuren mijn weg blokkeren? Moet ik kunnen /aantonen/ dat ik naar een ander protest onderweg ben/zou kunnen zijn? (Vlaggen in de auto ofzo?)

(Zo ja, kunnen we een actiegroep opzetten voor meer subsidie op benzine, die 'toevallig' in dezelfde steden bijeen komt als deze rebellen? Zijn daar aparte vergunningen voor nodig?)

Expand full comment

De klimaatbeweging zal, net als iedere extremistische beweging, zeker op een of meer martelaren hopen. Een automobilist die op volle snelheid door een groep argeloze klimaatdwaze ploegt zal een godsgeschenk zijn voor de klimaatbeweging. Zoals George Floyd dat was voor BLM, zoals de heilige 100 dat waren voor Oekraine. Men moet niet verbaasd zijn als de gestaalde kaders van de klimaatbeweging binnenkort een of meer martelaren creeeren. Simpelweg door ze letterlijk voor de bus te gooien...

Expand full comment